อีกครั้งที่ Dr. Travis Bradbery ตอกย้ำถึงความสำคัญของอีคิว ผู้นำที่มีอีคิวสูงนอกจากจะทำให้ผู้ที่ทำงานด้วยมีความสุขสนุกกับงานแล้ว ยังจะสามารถนำพาผู้คนฟันฝ่าวิกฤตการณ์ความยากลำบากต่างๆไปได้ด้วยดี

หลายปีที่ผ่านมาผู้เขียนเคยทำงานกับหัวหน้าทั้งสองลักษณะมาแล้ว ความทุ่มเทความสนุกกับงานยากๆที่ท้าทายมีมากมายเมื่อทำงานกับคนที่อีคิวสูง ในทางตรงข้ามความท้อแท้ ความเครียดมหาศาลเกิดขึ้นเมื่อต้องทำงานกับเจ้านายอีคิวต่ำ เคยคิดลาออกจากงานอย่างน้อย 2 ครั้งเพราะอีคิวของหัวหน้า

ในฐานะที่ปรึกษาและบทบาทของ HR เรื่องราวความทุกข์ใจของคนรู้จักหลายคนที่เล่าให้ฟังก็ล้วนแต่ขมวดปมไปที่อีคิวของเจ้านายสะส่วนใหญ่

ดังนั้น คงไม่เกินไปถ้าจะบอกว่า "อีคิวของเจ้านาย คือ ความเป็นความตายของลูกน้อง"