0 0 85

ถามจริงผู้บริหารทำอะไร

กาลครั้งหนึ่งนานมากละ ตอนนั้นทำงานได้ราว 5 ปี ผู้เขียนเพิ่งเริ่มทำงานในตำแหน่งล่างสุดของฝ่ายฝึกอบรมในโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งแถวราชดำริ...

Read More…
unknownx500

0 0 61

Recruitment! How hard can it be, really?

You were warned; I know this may hurt and I apologise beforehand but this is the truth of the matter: 

Headhunters find people for jobs -...

Read More…
unknownx500

0 0 35

Recruitment is not a resume race anymore

Greg Savage says that 75% of candidates on LinkedIn are not looking for a job. Add to that, according to LinkedIn only 24% of their...

Read More…
unknownx500 johnynek

As a free user, you can follow Passle and like posts.

To repost this post to your own Passle blog, you will need to upgrade your account.

For plans and pricing, please contact our sales team at sales@passle.net

Sorry, you don't have permission to repost or create posts.

Repost successful!

View the repost

Repost successful!

Your repost is currently a draft. Review your repost and request approval.

Something went wrong whilst reposting - please try again.

Sorry - this is not an option. This post already exists in the Passle you have selected.

Try reposting to another Passle.